Dobro powraca – wystarczy tylko niewielka pomoc

Na świecie jest niestety bardzo duża liczba dzieci osieroconych, jak i wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych. Problemem nie jest tylko i wyłącznie bieda, ale między innymi alkoholizm, jak i wszelkiego rodzaju choroby wykluczające rodziców biologicznych z możliwości sprawowania prawidłowej opieki nad swoimi dziećmi. Tego typu sytuacje zapoczątkowały stworzenie Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, które w Polsce działa od 1984 roku. Sama zaś organizacja działa na skalę międzynarodową i jest największą organizacją charytatywną na świecie. Swoje punkty ma w 135 krajach i wciąż powstają nowe obiekty, programy i prowadzone są działania o szerokim zakresie, dzięki którym osierocone i narażone na opuszczenie dzieci zyskują coś, czego do tej pory było im brak. Dom rodzinny, ciepło, miłość, szacunek i wzajemne zrozumienie.

Pomoc Stowarzyszenia

W Polsce dzieci oraz młodzież, a także rodziny z trudnościami, ubogie i dysfunkcyjne mogą liczyć na kilka programów pomocowych, a mianowicie:

  • SOS Wioski Dziecięce,
  • Programy dla Młodzieży,
  • Rodzinne Domy Czasowego Pobytu,
  • oraz Program Umacniania Rodziny.

SOS Wioski Dziecięce to osiedla, na które składa się 12-14 domów. Małżeństwa bądź samotne osoby podejmują się opieki przeważnie nad kilkorgiem dzieci. Nierzadko są to rodzeństwa. Nie jest to forma typowego domu dziecka, ale miejsce, w którym tworzy się atmosferę prawdziwego domu rodzinnego. Są rodzice i dzieci. Ci pierwsi wychowują, edukują, dbają o zdrowie i wszystkie podstawowe potrzeby swoich podopiecznych, którzy szybko stają się dla nich również rodziną, niczym własne dzieci.

W domach czasowych lokowane są dzieci, które w wyniku nagłych interwencji zostały zabrane spod opieki rodziców biologicznych. Tutaj czekają na decyzję Sądu Rodzinnego, ale dokładane są wszelkie starania, by miały poczucie bliskości tych, pod których skrzydłami nagle się znaleźli.

Młodzież może liczyć na dodatkowe formy wsparcia decydując się na podjęcie pracy, naukę w szkole wyższej bądź samodzielne mieszkanie. Po ukończeniu gimnazjum młodzi ludzie decydują, gdzie chcą pozostać do momentu uzyskania pełnoletniości. Uczą się w tym czasie prowadzenia gospodarstwa domowego, dbania o siebie i funkcjonowania w społeczeństwie, w dorosłym życiu. A dla rodzin z problemami przeznaczony jest Program Umacniania, który pozwala przeanalizować istniejące trudności i na tym tle dostosować formę wsparcia. Zarówno dla rodziców, jak i ich dzieci.

Jak pomagać?

Stowarzyszenie bazuje na własnym doświadczeniu, wiedzy i samodzielnie pozyskiwanych środkach, które są niezbędne, by chociażby budować kolejne osiedla. Pomagać można zostając wolontariuszem, rodzicem SOS bądź też wpłacając datki, jak i przekazując swój 1% z podatku dochodowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy na stronie wioskisos.org. Nie tylko odnośnie form pomocy, ale również misji i statucie Stowarzyszenia, historii powstania oraz szczegółowej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Popularne

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności