Jak zabawa wpływa na rozwój dziecka?

Zabawa to nieodłączny element dorastania każdego dziecka. To forma aktywności, która w różnym kształcie towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Istotne jest, by rozumieć, iż zabawa nie stanowi tylko ciekawego sposoby na spędzanie wolnego czasu, ale dla dziecka ma ona przede wszystkim charakter rozwojowy – wpływa na rozwój poznawczy, sferę emocjonalną, a także na kształtowanie osobowości dziecka i lepsze rozumienie otaczającego je świata. Dowiedz się, jakie jeszcze funkcje pełni zabawa oraz jaką rolę odgrywają zabawki w życiu dziecka.

Jakie funkcje pełni zabawa?


fot. Pixabay CC0 + modyfikacje własne

Mając na uwadze zmiany, które zachodzą w dziecku na skutek zabawy, wyróżnia się poniższe jej funkcje:

  • kształcącą – w trakcie zabawy dziecko rozwija swoje zmysły, sprawność motoryczną, uczy się poznawać swoje możliwości, a także dowiaduje się wiele o otaczającym je świecie,
  • wychowawczą – dzięki zabawie, dziecko poznaje różne normy społeczne i zasady postępowania w różnych sytuacjach, a także uczy się reguł współpracy w grupie,
  • terapeutyczną – z jednej strony zabawa umożliwia dziecku wyzbycie się nieprzyjemnych napięć i emocji, a z drugiej uczy je nowych sposobów wyrażania swoich uczuć,
  • projekcyjną – w zabawie dziecko ma możliwość wcielania się w różne role społeczne, przez co może realizować to, co niemożliwe na co dzień.

Ponadto jak podkreśla ekspert sklepu z zabawkami COBI.pl: Potrzeba dużej aktywności u dzieci znajduje swoje ujście właśnie w zabawie. To właśnie w trakcie zabawy pobudzane są istotne procesy nauczania oraz rozwijane zdolności do rozwiązywania problemów. Dziecko w jej trakcie kształtuje także swoją wyobraźnie, twórczość, inteligencję, empatię, zdolności motoryczne czy pracę w grupie. Dlatego tak istotne jest, by stworzyć dziecku odpowiednie warunki do zabawy i zapewnić tym samym możliwość wszechstronnego rozwoju.

Jaką rolą pełnią zabawki?

Istotnym elementem zabawy są zabawki, które już u najmłodszych dzieci wspierają rozwój ruchowy, czyli motorykę, manipulację oraz rozwój emocjonalny. Dlatego też, tak duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka ma odpowiednio dobrana zabawa, dostosowana do jego wieku i aktualnego etapu rozwoju. Odpowiednia zabawka dla dziecka w danym wieku to taka, która rozwija zdolności najważniejsze w konkretnej fazie jego rozwoju (od poznawania własnego ciała, postrzegania otaczającego świata aż pod naśladowanie innych oraz rozwijanie zdolności umysłowych) oraz pobudza odpowiednie bodźce u malucha.

Jednocześnie należy pamiętać, iż wybierane zabawki powinny sprzyjać przede wszystkim aktywnej i twórczej zabawie i pozwalać dziecku choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości i przenieś w fikcyjny, wykreowany przez nie świat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Popularne

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności