Czy kobiecie potrzebne jest konto w banku?

Rachunek bankowy jest w dzisiejszych czasach najczęściej używanym narzędziem finansowym. Rachunek bankowy, nazywany również kontem bankowym, to zapis stanu naszych oszczędności ulokowanych w banku. Dzięki kontom bankowym możemy w bezpieczny sposób przetrzymywać oraz dysponować naszymi środkami. Rachunek bankowy ma swój własny, niepowtarzalny numer. Konto bankowe ma za zadanie ułatwić zarządzanie kobiecymi finansami domowymi.

Konto bankowe służy do dokonywania operacji finansowych. Dzięki niemu możemy swobodnie przelewać oraz otrzymywać środki pieniężne. Pomoże nam w płaceniu rachunków oraz umożliwi wypłaty z bankomatów. Do konta bankowego jest dodawana karta płatnicza, która oprócz wypłat w bankomacie, pozwoli na płatności bezgotówkowe.

Rachunek bankowy jest także potrzebny przy podpisywaniu umowy o prac. Zdecydowana większość pracodawców wymaga od zatrudnianego pracownika posiadania własnego konta bankowego. Jest to potrzebne do wypłacania wynagrodzenia pracowniczego. Usprawnia to wypłacanie pensji. Pracodawca preferuje przelać płacę pracownika na konto bankowe, niż wypłacać do ręki każdemu z osobna jego wynagrodzenie.

Przy płaceniu rachunków pomoże nam zlecenie stałe, które jest jedną z operacji dostępnych na koncie. Rachunek bankowy posiada opcję ustalenia zlecenia stałego. Dzięki temu, możemy zlecić bankowi comiesięczne przelewanie stałej kwoty, na rzecz tego samego podmiotu. Dlatego zlecenie stałe może służyć do płacenia rachunków oraz płatności, które wykonujemy systematycznie na rzecz jakiegoś podmiotu.

Inną wspomnianą cechą rachunku bankowego jest możliwość posługiwania się kartą płatniczą. Możemy wyróżnić karty kredytowe oraz debetowe. Te pierwsze, oprócz zwykłych operacji pozwalają na posiadanie limitu kredytowego przyznanego przez bank. W sytuacji kiedy nie mamy środków na rachunku bankowym, karta kredytowa umożliwi nam płatności w ciężar limitu. Zobowiązanie wobec banku jest spłacane w następnym okresie rozliczeniowym i zwraca się je z należnymi odsetkami. Karty płatnicze są w dzisiejszych czasach nazywane plastikowymi pieniędzmi. Jest to logiczne, ponieważ coraz częściej ludzie dokonują płatności kartami, rezygnując przy tym z gotówki.

Konto bankowe charakteryzuje się największą płynności zdeponowanych oszczędności. Znacznie większą niż w przypadku deponowania środków na lokacie lub inwestowaniu w inne aktywa finansowe. Co za tym idzie, jest to znacznie bezpieczniejszy i wygodniejszy sposób przetrzymywania gotówki niż noszenie wszystkich oszczędności w portfelu. Rachunek bankowy oferuje nam bieżący dostęp do środków pieniężnych. W obecnych czasach, operacje finansowe można przeprowadzić nie tylko w placówce banku, lecz także przez Internet oraz telefon. Deponując oszczędności na koncie, mamy do nich dostęp przez 24h. dzięki dostępowi przez sieć internetową możemy w bardzo szybki sposób wykonać przelew oraz sprawdzić stan konta. Bankowość internetowa zyskała na popularności w ostatnich lata, m.in. z powodu obniżenia kosztów korzystania z konta. Praktycznie każdy bank oferuje możliwość założenia konta z dostępem przez Internet.

Konto bankowe najczęściej nie posiada oprocentowania. Jest to jedną z największych wad rachunku bankowego. Deponowane środki na koncie bankowym nie przyniosą nam zysku. Jest to związane z nieograniczonym dostępem do oszczędności. Zwiększona płynność skutkuje tym, że banki nie decydują się na oprocentowanie kont bankowych. Wyjątkiem są obecnie konta oszczędnościowe – rodzaj konta bankowego, które posiada oprocentowanie rachunku. Jednak z kontem oszczędnościowym wiąże się kolejna wada kont bankowych czyli opłaty. W dzisiejszych czasach banki nie chcą prowadzić rachunku osobistego za darmo. Pobierają szereg opłat, m.in. za dokonywanie przelewów, za korzystanie z karty płatniczej, z tytułu ubezpieczenia środków oraz za prowadzenie rachunku. Dlatego przy wyborze konta bankowego, oprócz możliwości jakie daje konto, powinno się zwrócić uwagę na koszty korzystania z rachunku bankowego.

Informacje dotyczące kont w bankach oraz bieżących rankingów można znaleźć w portalu finansowym: „www.kontabankoweranking.pl”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Popularne

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności