Psychologia w życiu codziennym – jak być dobrym psychologiem

Czy wiesz czym właściwie jest psychologia?

Psychologia to naukowe badanie postępowania organizmów; jest ona nauką, która pozwala ustalić co „porusza” ludźmi i jak funkcjonuje ich psychika. Psychologia to także pewien sposób myślenia o tym, jak żywe jednostki radzą sobie ze swoim środowiskiem i jak zachowują się względem siebie; jako taka jest dziedziną znajdującą się na przecięciu innych dyscyplin: filozofii, biologii, socjologii, fizjologii i antropologii. I wreszcie, co może najistotniejsze, psychologia jest tym wariantem wiedzy i sposobem ujmowania zjawisk, który można wykorzystać do podwyższenia jakości człowieczego życia. Jest dziś prawie że niemożliwe jest, aby czytając gazetę czy czasopismo, lub oglądając telewizję, nie spotkać się z jakąś pozorną prawdą psychologiczną, którą podaje ci się do wierzenia.

Stosowanie psychologii w życiu codziennym

W latach siedemdziesiątych nastała era psychologii – czas, kiedy każdy jest swego rodzaju psychologiem. Również i ty, zmierzając do tego, aby wydobyć z życia jak najwięcej, stałaś się już w pewnym sensie psychologiem.

Niewątpliwie zastanawiałaś się nad swym swoim zachowaniem i nad tym, dlaczego inni nieraz zachowują się całkowicie inaczej, niż ty zachowałabyś się w takich samych sytuacjach. Jeśli jesteś jednostką czujną i wrażliwą, to zapewne częstokroć starasz się zrozumieć obserwowane formy, czy wzorce zachowania i ich związek z cechami osobowości.

Najprawdopodobniej doszłaś do dość adekwatnych wyników, jeśli chodzi o przewidywanie następstw własnych działań, a także przewidywanie, jak będziesz postępowała w różnych warunkach. To tymczasem nie wystarczy, abyś mogła przewidywać swoje zachowanie. Jest prawdopodobnie bez liku sytuacji, kiedy pragnęłabyś lepiej panować nad tym, co sama czynisz i co czynią inne osoby, których działania ciebie dotyczą.

Psychologia zdrowego rozsądku w wielu wypadkach może być wystarczająca, lecz niekiedy może również doprowadzić cię do pozornych wniosków i nieskutecznych działań. Powodem tego mogą być pozorne założenia co do natury ludzkiej, kulturowe i własne uprzedzenia i przesądy, źle kontrolowane obserwacje lub bezkrytyczne przyjęcie informacji dostarczanych przez nasze zmysły, przez tak zwane autorytety względnie przez środki masowego przekazu. Żeby być rzetelnym psychologiem musisz nauczyć się, jak sprawdzać swoje przypuszczenia, wnikliwie obserwować, obiektywnie oceniać dowody i wyciągać uzasadnione konkluzje.

Przypisy:

[1] http://www.vertimed.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Popularne

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności