Czy moje dziecko prawidłowo uczy się mówić?

Rozwój mowy dziecka jest procesem bardziej skomplikowanym niż nam się może wydawać. Według dr Leona Kaczmarka proces ten można podzielić na cztery główne okresy:

Okres melodii, 0-1 roku;

okres wyrazu, 1-2 roku;

okres zdania, 2-3 roku;

okres swoistej mowy dziecięcej, od 3 do 7 roku życia.

Szczegółowo przedstawię rozwój mowy dziecka do ukończenia 2 roku życia. W okresie melodii dziecko porozumiewa się płaczem oraz krzykiem. Informując tym samym o swoich podstawowych potrzebach, czyli sygnalizuje w ten sposób na przykład ból, potrzebę jedzenia, czy dyskomfort wynikający ze zbyt niskiej temperatury otoczenia – czyli zimno.

Między 2 a 3 miesiącem życia dziecka powinno pojawić się tak zwane „głużenie”, czyli dźwięki pojedyncze i przypadkowe dźwięki gardłowe.

W 3 miesiącu dziecko zaczyna już odróżniać śmiech od języka – mowy. Szczególnie ważne w tym okresie rozwoju mowy jest wspomniane wyżej głużenie, które przygotowuje narządy artykulacyjne do rozpoczęcia mówienia.

Między 3-6 miesiącem nasze dziecko zaczyna bawić się różnymi dźwiękami wypowiadanymi jeszcze w dość chaotyczny sposób. W 5-6 miesiącu rozpoczyna się już tak zwane gaworzenie, czyli wymawianie pierwszy, pojedynczych sylab typu: ma-ma, ta-ta, da-da, la-la. Podczas tego etapu Dość istotny jest też trening słuchu.

W 6-9 miesiącu dziecko sporadycznie powinno powtarzać już dźwięki pochodzące z otoczenie. Oprócz porozumiewania się za pomocą aparatu mowy, zaczyna również porozumiewać się z pomocą gestów i mimiki twarzy, a także wymawia pojedyncze samogłoski: a, e, i oraz spółgłoski: m, b, n, t, d.

Między 9-12 miesiącem nasze dziecko powinno rozumieć i wykonywać już proste gesty typu pa-pa. Powinno również naśladować sylaby i słowa mówione przez nie samo oraz wymawiane przez dorosłych z otoczenia dziecka. W tym też momencie pojawiają się w końcu pierwsze słowa, zwykle jest to: mama, tata, baba. Czyli nazwy których dziecko używa do określenia osób z najbliższego otoczenia.

Gdy dziecko ma już roczek, wtedy rozpoczyna się okres wyrazu. W okresie tym między 12-18 miesiącem dziecko rozumie coraz więcej wyrazów, umie już również wskazywać konkretne części ciała. Potrafi ruszać się w rytm muzyki, a słowa kojarzy z konkretnymi rzeczami. Zaczyna również używać tak zwanych wyrazów dźwiękonaśladowczych jak: miau, hau itp. czyli zwykle są to odgłosy wydawane przez zwierzątka. W tym okresie dziecko używa 8-10 wyrazów.

W późnym okresie wyrazu dziecko wymawia samogłoski: a, e, o, i, u, y oraz spółgłoski: t, d, n, si, zi, ci, dź, k, ki, g, gi, ni, z. Na razie jeszcze wypowiadane wyrazy pod względem dźwiękowym są dosyć zniekształcone.

Kolejne etapy, czyli okres zdania i okres swoistej mowy dziecięcej omówimy w następnym artykule.

[1] Autorem powyższego opracowania tematu jest Pani doktor Anna Iskra – znany logopeda z Lublina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Popularne

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności