Warto się szkolić! O zaletach szkoleń menedżerskich

Ciągły rozwój gospodarki wiąże się z powstawaniem nowych przedsiębiorstw, o coraz bardziej złożonych strukturach i licznych działach wewnętrznych. Obecnie, aby firma mogła się prężnie rozwijać, konieczne jest inwestowanie w rozwój kadry kierowniczej. Ze względu na potrzeby rynku wykształciło się nowe stanowisko – menedżer. Osoba, która pełni tę funkcję staje się liderem, a do jej obowiązków należy realizowanie szeroko pojętego procesu zarządzania, czyli planowanie i podejmowanie decyzji, motywowanie i kontrolowanie pracowników oraz organizowanie ich pracy.

fot. Pixabay CC0 + modyfikacje własne

Powodzenie firmy w dużej mierze zależy od skuteczności lidera, czyli posiadanych przez niego umiejętności efektywnego planowania, zarządzania i motywowania.

Dlaczego warto się szkolić?

Różnego rodzaju szkolenia pozwalają zdobyć nową wiedzę i umiejętności, a także podnieść swoje kwalifikacje, co z kolei przekłada się na większą efektywność pracy i rozwój całego przedsiębiorstwa. W przypadku menedżera bardzo ważne jest, aby był skuteczny, ponieważ od niego w dużej mierze zależy rozwój firmy. Poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami i zarządzanie ich pracą osiąga on zamierzone efekty. Menedżer musi więc umieć rozmawiać, słuchać, motywować i wpływać na zespół ludzi, którym zarządza. Swoimi działaniami określa cele i priorytety, a także skuteczne metody służące do ich realizacji. Jednocześnie powinien inspirować i wpływać na pracowników, aby efektywnie wykonywali powierzone im zadania.

Do najistotniejszych korzyści wynikających ze szkoleń menedżerskich należą:

 • poprawienie wydajności całego zespołu pracowników,
 • podniesienie jakości wykonywanej pracy,
 • skuteczniejsze wywieranie wpływu, motywowanie i inspirowanie swoich podwładnych,
 • ogólne poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z technikami coachingowymi.


fot. Pixabay CC0 + modyfikacje własne

Szkolenia menedżerskie (np. te oferowane przez EY Academy of Business http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/kategoria/profesjonalny-menadzer,6/) pozwalają osiągnąć korzyści na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, liderzy uczą się świadomego podejmowania decyzji, które dotychczas opierało się na ich intuicji. Potrzebna jest do tego umiejętność obiektywnego analizowania sytuacji. To podstawowa cecha każdego dobrego przywódcy.

Drugą istotną cechą, jaką powinien posiadać każdy menedżer, jest umiejętność skutecznego komunikowania się. Pozwala to budować właściwe relacje z zespołem ludzi i rozwiązywać konflikty personalne oraz te, które powstają pomiędzy różnymi działami. Zdolności wynikające z komunikacji interpersonalnej pomagają w odpowiedni sposób wpływać na ludzi – motywować ich, inspirować i pobudzać do efektywniejszego działania. Bardzo ważne dla rozwoju firmy jest także wykształcenie w pracownikach poczucia ich przynależności do zespołu i ważności obowiązków, które wykonują.

Menedżerowie muszą być przygotowani na zmiany, które są częstym elementem dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa. W związku z tym, potrzebni są liderzy, którzy elastycznie i kreatywnie myślą, nie boją się wdrażania innowacyjnych metod, a  także potrafią przewidzieć długofalowe skutki wprowadzania zmian.

Szkolenia dla menedżerów pozwalają skutecznie zapobiegać powstawaniu kryzysowych sytuacji w firmie i konfliktów pomiędzy pracownikami. Jeśli już dojdzie do niepożądanego  zdarzenia, to dobry lider jest w stanie załagodzić negatywne skutki takich zdarzeń.

Wszystkie korzyści wynikające z przeprowadzania szkoleń menedżerskich na różnych płaszczyznach przekładają się na jeden wspólny wynik, jakim jest dynamiczny rozwój całego przedsiębiorstwa.


fot. Pixabay CC0 + modyfikacje własne

Do kogo skierowane są oferty szkoleniowe?

Szkolenia menedżerskie są skierowane do przywódców, którzy zarządzają zespołem ludzi w danej firmie. Rodzaj szkoleń dla menedżerów warto dostosować ze względu na profil firmy. Każde przedsiębiorstwo ma swoje indywidualne potrzeby i uwarunkowania, a w związku z tym również kadra zarządzająca musi posiadać nieco inne umiejętności i wiedzę. Szkolenia należy dobierać w taki sposób, aby efekty udziału w nich przełożyły się na skuteczne rozwiązywanie problemów i rozwój przedsiębiorstwa. Trzeba mieć świadomość, że w zależności od profilu firmy i obowiązków, które z niego wynikają, wyróżnia się 3 podstawowe role menedżera: interpersonalne, informacyjne oraz decyzyjne. Do pierwszej grupy należy przewodzenie grupą, wyznaczanie jej celów, reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz i odpowiadanie za wewnętrzne kontakty firmy z zewnętrznymi. Druga grupa, polega na zdobywaniu i analizowaniu  danych oraz zarządzaniu informacjami. Trzeci rodzaj ról pełnionych przez menedżera, to wprowadzanie zmian oraz rozwiązywanie problemów i ograniczanie liczby konfliktów wewnątrz firmy.

Dobry menedżer nie musi posiadać wykształcenia bezpośrednio związanego z zarządzaniem. W tym zawodzie najważniejsze jest posiadanie cech przywódczych i organizacyjnych. Lider musi posiadać różne zdolności, przede wszystkim związane z umiejętnościami interpersonalnymi oraz konceptualnymi. Szkolenia służą do tego, aby nie tylko doskonalić zdobyte już cechy, ale też nabywać nową wiedzę i techniki pomocne w skutecznych działaniach lidera.

Co obejmują szkolenia menedżerskie?

W trakcie wybierania szkolenia ważne jest wzięcie pod uwagę sektorów, w jakich działa menedżer. Tylko wtedy udział w zajęciach będzie miał jak największy sens, a firma faktycznie na tym skorzysta. Należy się kierować nieco innymi kryteriami w stosunku do każdego menedżera np. z działu finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi, public relations czy administracji.

Szkolenia menedżerskie najczęściej dotyczą poniższych zagadnień:

 • coaching menedżerski – rozwijanie technik komunikacji interpersonalnej;
 • motywowanie – umiejętne stosowanie technik motywacyjnych oraz skuteczne egzekwowanie wykonywania zleconych zadań;
 • prowadzenie zebrań i narad – zdobycie umiejętności organizowania spotkań wewnętrznych i zewnętrznych oraz doskonalenie sztuki publicznych wypowiedzi;
 • zarządzanie procesem zmian organizacyjnych – nauka skutecznego planowania oraz wdrażania zmian organizacyjnych w firmie, a także zdobycie narzędzi potrzebnych do oddziaływania na postawy podwładnych w stosunku do zaistniałych zmian;
 • autorytet menedżera – poznanie trików psychologicznych oraz nauka autoprezentacji i prowadzenia rozmowy w taki sposób, aby stać się autorytetem i dzięki temu nawiązać efektywną współpracę zarówno wewnątrz firmy jak i z zewnętrznymi organizacjami;
 • przywództwo, budowanie współpracy i kierowanie zespołem – zdobycie umiejętności przywódczych pomocnych w skutecznym zarządzaniu zespołem ludzi;
 • zarządzanie i współpraca w zespole – wiedza dotycząca zarządzania grupą oraz zdobycie umiejętności budowania atmosfery współpracy wśród pracowników.

Tak szeroka oferta szkoleń dostępnych na rynku biznesowym pozwoli wybrać optymalne zajęcia, w odniesieniu do zadań pełnionych przez menedżera. To, w efekcie, może się przełożyć na długofalowe korzyści finansowe i rozwojowe dla przedsiębiorstwa.

Najlepsze szkolenia to takie, które są prowadzone przez praktyków biznesowych, czyli osoby, które mają duże doświadczenie, a nie posługują się tylko wiedzą teoretyczną. Równie istotne jest połączenie teorii z zajęciami praktycznymi. W ten sposób można zdecydowanie więcej zapamiętać, a także sprawdzić dotychczas posiadane umiejętności i pod okiem fachowców skorygować ewentualne błędy.

Komentarze i opinie na forum do poradnika: “Warto się szkolić! O zaletach szkoleń menedżerskich”

1 Komentarz lub opinia na forum
 • Daria

  Racja, najlepsze szkolenia są prowadzone przez praktyków biznesowych. Jego wiedza i doświadczenie zawsze bardzo pomaga w szkoleniu i sprawia, że szkoleni wszystko od razu zrozumieją. Ostatnio brałam udział w szkoleniu firmy B&Q Navigator. Nie dość, że szkolenie w rozsądnej cenie to jeszcze przygotowane profesjonalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Popularne

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności